گوگرد و تاثیر آن روی آفات

یکی از مهمترین مشکلات کشاورزان مسئله آفات درختان و محصولات کشاورزی است که می‌توانند خسارت سنگین بر باغ وارد نماید. در سال‌های اخیر اطلاع ناکافی

ادامه مطلب »