کپسول آبیاری زیرسطحی تحت فشار هادر(ارتفاع بلند)

قیمت عادی 4,800 تومان incl.VAT

مجموعه ما برای برطرف کردن مشکلات آبیاری قطره ای و بومی کردن آن با آب و هوای کشورمان کپسول زیر سطحی هادر را معرفی کرده ایم که در زیر هر قطره چکان قرار می گیرد و آب را به عمق خاک و محل تجمع ریشه ها هدایت می کند.

این کپسول از دو قسمت تشکیل شده است:

  1. مخزن قیف مانندو دارای درپوش که قطره چکان را در خود داده و آب را جمع آوری کرده و به قسمت نازل هدایت می کند.
  2. قسمت نازل که از یک لوله عمودی ته بسته به طول حدود 30سانتی متر تشکیل شده که یک سوم بالای آن بدون شکاف و در دوسوم پایین آن 4شکاف سراری تعبیه شده است. کاتالوگ محصولات کاتالوگ محصولات
  • پخش شدن آب در اطراف ریشه و دسترسی مطلوب ریشه ها به آب
  • جلوگیری از تجمع نمک در سطح خاک،شور و قلیا شدن خاک
  • قابل استفاده از آب های باشوری بالاتر
  • جلوگیری از تجمع علف هرز در محل قطره چکان
  • افزایش حداکثری راندمان آبیاری
  • امکان آبیاری های کم در مراحل حساس رشدی
  • عدم مسدود شدن شیار های نازل توسط ریشه گیاه

در زیر هرقطره چکان سوراخی با قطر حدود5 و عمق حدود 35 سانتی مترحفر نموده و قسمت نازل کپسول را داخل آن قرار می دهیم و اطراف نازل با شن نخودی پر می شود.

توجه:لازم به توضیح است که فاصله کپسول ها از تنه درخت 80-70سانتی متر و پشت خط تیلر هست،که جهت عملیات زراعی مزاحمت ایجاد نکند.