کپسول آبیاری زیر سطحی بدون فشار هادر

قیمت عادی 3,200 تومان incl.VAT

در سیستم آبیاری کپسول بدون فشار، حدود هزینه های سیستم به میزان نصف هزینه های سیستم اناری می باشد،و با توجه به انجام کارهای تحقیقاتی و اندازه گیری میزان دبی هر کپسول در طول خط و با در نظر گرفتن 3 سایز نازل آب در هر ردیف (آابتدای خط کوچک و انتهای خط بزرگ) میزان یکنواختی پخش آب در این سیستم در حدود 90 در صد می باشد.

در این روش باغداران می توانند دور آبیاری خود را نصف تا یک سوم کنند و همچنین شوری آب آبیاری مشکلی در اجرای این سیستم ایجاد نمیکند

این کپسول ها دارای ارتفاع 24 سانتی متر و قطر 1 سانتی متر می باشند.