کپسول آبیاری زیرسطحی تحت فشار هادر (ارتفاع کوتاه)

قیمت عادی 3,800 تومان incl.VAT

این کپسول ها از جنس pvc خیلی سبک و با شیار های عمودی در طول لوله ساخته شده اند.این کپسول خاص باغات کشاورزی و بزرگ هست

طول این کپسول ها25 سانتی متر می باشد.

مزایای سیستم کپسول های آبیاری زیرزمینی تحت فشار:

1:در این سیستم تمام لوله های آبیاری و کپسول ها حداقل 20 سانتی متر زیر خاک قرار دارند تا از هرگونه گزندی در امان باشند و ضمناً مانع عملیات داشت در باغ نیستند.

2: چون هیچ گونه رطوبتی در سطح خاک وجود ندارد لذا رویش علف هرز به حداقل ممکن می رسد و حتی در صورت شور بودن آب، تجمع نمک در سطح خاک را نداریم.

3:چون قطره چکان ها در زیر خاک قرار دارند لذا هیچگونه تبخیر و در نتیجه رسوب و گرفتگی در قطره چکانها به وجود نمی اید.

4: در سیستم آبیاری قطره ای حداقل باید 4-3 ساعت سیستم فعال باشد تا آب به اولین و سطحی ترین ریشه های درخت برسد اما در این سیستم اولین قطره آب دقیقاً بر روی ریشه می ریزد و این توانایی را می دهد که ما در شرایط خاص (مثل گرما) در سیستم تحت فشار حتی 3-2ساعت آبیاری مفید انجام دهیم.

5: نیاز به استفاده از مواد سرطان زا و مشکل دار مثل ترفلان نیست.

6:راندمان این آبیاری نسبت به آبیاری قطره ای بین 20تا25 درصد بیشتر می باشد.

ابتدا در دو طرف ردیف درختان شیاری با عمق حدود 20سانتی متر حفر می شود و سپس در محل هر قطره چکان حفره ای با عمق حدود 30 سانتی متر حفر شده و کپسول داخل آن قرار گرفته و اطراف کپسول با شن نخودی پر می شود. و کپسول طوری قرار می گیرد که سر بالائی آن حدود 20سانتی متر زیر خاک و سرپائینی آن حدود 45 سانتی متر زیر خاک قرار می گیرد.(در مجموع تمام لوله های قطره ای و کپسول ها حداقل 20 سانتی متر زیر خاک قرار می گیرند تا آسیبی از طرف ماشین آلات و یا کارگرها به آنها نرسد.