هادر7 (شوری ران)

قیمت عادی 1,090,000 تومان incl.VAT

هادر هفت (شوری ران) ترکیبی از چند نوع کربوکسیلیک اسید به همراه کلسیم آلی فعال است.کاتالوگ محصولات

ه سه صورت باعث عملکرد بهتر درختان در شرایط آب و خاک شور شود.
۱-هادر ۷ قادر است pH خاک را حداقل به مدت ۱۴ روز پائین نگه دارد که در مقایسه با اسید سولفوریک دارای برتری بیشتری است ( اسید سولفوریک به صورت موضعی اثر کرده و بلافاصله با مواد خاک واکنش داده و خنثی می شود).
۲-هادر هفت با آزاد سازی عناصر تثبیت شده آهن ، روی، مس و منگنز موجب جذب بهتر عناصر میکرو توسط گیاه می شود.
جذب کاتیون های آهن، مس، روی و منگنز موجب کاهش جذب کاتیون سدیم شده و میزان جذب این عنصر توسط گیاه کاهش می یابد.
۳-وجود کلسیم فعال در هادر هفت باعث جایگزینی آن با سدیم شده و سدیم از دسترس گیاه خارج می شود.

هادر هفت ۷ به صورت جامد در کیسه های ۱۰ کیلوگرمی عرضه می شود که در مقایسه با نمونه های خارجی اقتصادی تر بوده و در منطقه بومی سازی شده است

جدول تجزیه
کربوکسیلیک اسید %70
کلسیم %2

هادر هفت همراه با هر نوبت آبیاری به میزان ۱۰ کیلوگرم در هکتار استفاده می شود.
هادر هفت به راحتی در آب حل شده و همراه با آب آبیاری مصرف می شود (انحلال در استخر یا پس از حل شدن به آب آبیاری شود)
هادر هفت به راحتی در سیستم های تحت فشار قابل استفاده می باشد و در صورت گرفتگی قطره چکان ها در باز کردن آنها نیز موثر است.