هادر20

قیمت عادی 240,000 تومان incl.VAT

در انبار موجود نمی باشد

ترکیبی مناسب جهت کنترل آفت پسیل که دارای 60-70%کائولین می باشد و با پوشش کامل درخت از خسارت آفت جلوگیری می کند.

این محصول سفید رنگ می باشد و کاملا به  صورت پودر است

هادر20 در کیسه های 20  کیلوگرمی بسته بندی و توزیع می‌گردد

1:به دلیل زیر بودن ذرات ضمن داشتن پوشش مناسب،استفاده از اتومایزر نیز امکان پذیر است.

2:درصورت پوشش کامل برگ،مدت زمان طولانی گیاه را از خسارت پسیل محافظت می‌کند.

3:هادر 20کاملا غیرسمی است.

4:هادر20 فاقد اثر سوزندگی می‌باشد.

5: هادر20 با توجه به کارایی خوب، از قیمت مناسبی برخوردار است که استفاده از آن کاملا اقتصادی می‌باشد.

6:این محصول به دلیل سفید رنگ بودن، اثرات شدید آفتاب را خنثی می‌کند.

روش مصرف:ابتدا مقدار 20 کیلوگرم از هادربیست را با 25-20لیتر آب مخلوط کنید و به آرامی هم زده شود تا یک مایع غلیظ یکنواختی بدست آید سپس این مخلوط را به حجم نهایی آب اضافه کنید (به عنوان مثال برای ترکیب 40 درهزار هادر20 باید ابتدا 40کیلوگرم هادربیست را با 20-25لیتر آب مخلوط کرده و پس از هم زدن و بدست اوردن یک مخلوط غلیظ یکنواخت آنرا در 1000لیتر آب اضافه کنید).

میزان مصرف:از اواخر اردیبهشت ماه پس از محلول پاشی های تغذیه ای میتوان هادر بیست را با غلظت 40 درهزار محلول پاشی کرد.

درصورتی که درختان آلوده به پسیل باشند، به نسبت آلودگی غلظت های 40-60کیلوگرم در هزار لیتر آب به همراه 250 سی سی سم آبامکتین توصیه می‌شود.

دقت کنید که مخلوط باید توسط تانکرهای همزن دار استفاده شود و در طول محلول پاشی محلول باید مرتب هم خورده شود.