هادر 8(سبزپیستاک)

هادر8 سرشار از اسیدهای آمینه می باشد که هورمون های جوان در گیاه را تحریک می کنند و رشد فوق العاده،جوانی و طراوت را به درخت بر می گرداند.همچنین به دلیل داشتن ترکیبی از تنظیم کننده های رشد گیاهی و اسیدامینه بر بازدارنده های رشد گیاهی که درشرایط استرس های محیطی در گیاه ایجاد شده اند تأثیر گذاشته و موجب رشد طبیعی درخت پسته می شود.کاتالوگ محصولات 

توصیه به مصرف این کود در دو شرایط زیر به دو صورت می گردد.

برای درختان جوان و تازه پیوند،به منظور رشد رویشی و حجیم شدن درخت (در این مورد رشد رویشی به شدت زیاد می شود و جوانه های گل ریزش می کند)

در موردی که با درختان مشکل دار(پیری زودرس) روبرو هستیم و تنه درختان سیاه یا بنفش شده و رشد رویشی این درختان خیلی کم شده است.که این مشکل در درختان قدیمی مخصوصا در رقم کله قوچی،فندقی و احمدآقایی و آب های شور زیاد به چشم می خورد و پاشیدن این محلول در این درختان باعث پایدار شدن شاخه های جوان و بلند می شود،مخصوصا اگر این محلول پاشی همراه با هرس و تغذیه مناسب انجام شود،درختان جوان سازی میشوند.

جدول تجزیه
آهن کلاته باEDTA %1/8
منگنزکلاته باEDTA %0/35
مس کلاته باEDTA %1
روی کلاته باEDTA %0/35
اسیدآمینه آزاد %30

در نیمه دوم فروردین زمانی که رشد سرشاخه ای در حال انجام و برگ ها کامل باز شده اند(تقریبا زمان ارزنی شدن) به مقدار 200گرم در1000لیتر آب محلول پاشی شود.