هادر 5(هومی گرین)

قیمت عادی 312,500 تومان incl.VAT

یک کود ترکیبی با پایه ارگانیک می باشد که بر اساس خصوصیات اعجاز انگیز هیومیک اسید برای درختان و سایر محصولات کشاورزی نظیر صیفی جات ، غلات و … فرموله شده است . علاوه بر نقش های اصلاح خاک ، تغییر اسیدیته خاک ، توسعه ریشه ، جذب و مدیریت آب ، در زمینه تغذیه نقش کلاتوری دارد . یعنی توانایی آن را دارد که مواد همراه یا مجاور خود را به صورت محلول در اختیار گیاه قرار دهد .

این کود حاوی اسید هیومیک می باشد و دارای عناصر غذایی ماکرو (ازت ، فسفر ، پتاس) ، میکرو (آهن) برای رشد محصولات کشاورزی می باشد . علاوه بر این دارای نیتروژن به صورت آمونیوم کمپلکس شده است و آن را در منطقه ریشه حفظ نموده و از نیتریفیکاسیون و شسته شدن آن جلوگیری می کند .

هومی گرین شامل مخلوطی از اسیدهای آلی محلول در چربی ضعبف و آروماتیک می باشد که تحت شرایط اسیدی در آب محلول نیستند ولی تحت شرایط قلیایی محلول در آب اند.

  • موثر در خاک های قلیایی و آهکی (که معمولا کمبود آهن قابل جذب و مواد آلی را دارند)
  • بهبود کلروز گیاهان (از توانایی اسید هیومیک برای نگهداری آهن خاک به فرمی که قابل جذب و سوخت و ساز باشد)
  • افزایش حجم ریشه و بالا بردن کارایی سیستم ریشه در جذب مواد غذایی
  • افزایش جذب نیتروژن ، پتاسیم ، کلسیم ، منیزیم و فسفر توسط گیاه
  • یک کود کامل و بدون نیاز به سایر کودها
  • تاثیر مستقیم بر رشد گیاه
  • تهیه شده با متدهای جدبد و بدون استفاده از حرارت مواد شیمیایی
  • تحریک رشد قسمت هوایی و ریشه

مقدار ۵۰۰ کیلوگرم تا ۸۰۰ کیلوگرم در هکتار برای درختان میوه و برای زراعت و جالیز ۳۰۰ کیلوگرم تا ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار

نحوه مصرف :

داخل شیاری با عمق ۱۵ تا ۲۵ سانتیمتر (در خاک های سنگین ۱۵ و خاک های سبک ۲۵ سانتیمتر) یک طرف انتهای سایه انداز درخت یا با فاصله ۳ تا ۵ سانتیمتر نهالهای گیاهان جالیز ، جهت سیزیجات و غلات به صورت گندم پاش پس از سبز شدن بذر و در مورد زعفران پس از برداشت گل به صورت گندم پاش.