دود افزا هادر

قیمت عادی 145,000 تومان incl.VAT

دود افزا با ایجاد دود مانند یک لایه روی سطح باغ را می‌پوشاند و مانع ورود هوای سرد به باغ می شود.

وزن دودافزا ها 1.5 کیلوگرم می باشد.

اول هر ردیف در باغ باید استفاده شود. توسط فیتیله روشن میشوند و تقریبا 15-20 دقیقه در باغ دود ایجاد می کند و تا زمانی که هوا ساکن و بدون باد باشد دود روی سطح باغ باقی می ماند.