تیوسولفات سدیم

قیمت عادی 18,000 تومان incl.VAT

در انبار موجود نمی باشد

یک جامد کریستالی بی رنگ می‌باشد.که نمک اسید تیوسولفوریک می‌باشد. در صورت افزوده شدن محلول اسید به  سدیم تیوسولفات گوگرد رسوب می‌کند.

این جامد کریستالی در بخش های تولیدی و صنعتی و همچنین در شیمی و گروه های دارویی کاربرد دارد.