گوگرد و تاثیر آن روی آفات

یکی از مهمترین مشکلات کشاورزان مسئله آفات درختان و محصولات کشاورزی است که می‌توانند خسارت سنگین بر باغ وارد نماید. در سال‌های اخیر اطلاع ناکافی

ادامه مطلب »

عناصر ماکرو و میکرو

با توجه به شرایط اقتصادی ایجاد شده یکی از مهمترین دغدغه کشاورزان تأمین کود جهت باغ است که ضمن تامین صد در صدی نیاز درختان

ادامه مطلب »