کودهای ماکرو

کودهای میکرو

کودهای کامل

کودهای اصلاح کننده

icon-1

بازدید رایگان از مزرعه

چنانچه در زمان پر کردن شناسنامه یا مراجعه باغدار به شرکت احساس شود که مزرعه مشکل خاصی دارد کارشناسان شرکت از مزرعه بازدید نموده و توصیه های مدیریتی یا تغذیه ای را در محل ارائه می کنند. (این بازدید ها هیچ هزینه ای برای باغدار ندارد)

تشکیل کلاس ترویجی

در تمام طول فصل در زمانهای خاص کلاس هایی با حضور باغداران در محل شرکت تشکیل می شود که ضمن تبادل نظر کارشناسان شرکت موارد خاص را توضیح داده و تصمیم گیری می شود. این کلاسها در روزهای پنج شنبه برگزار می شود

تهیه شناسنامه باغی

برای اطلاع از وضعیت باغ تعدادی سئوال طرح شده که بر اساس آن می توان نحوه مدیریت و یک نسخه در محل شرکت نگهداری می شود

توصیه‌نامه غذایی و اصلاح خاک

برای هر باغ بر اساس اطلاعات شناسنامه ای آن یک توصیه کامل نوشته شده و یک نسخه به باغدارا و نسخه دیگر روی پرونده آن باغ نگهداری می شود.

کارگاههای آموزشی هرس

یکی از مشکلات عمده باغات پسته، نحوه هرس درختان می باشد، هرس سنتی هرگز جوابگوی نیازهای فعلی ما نیست لذا ما هرس خاص درختان پسته در مدیریت های مختلف و ارقام مختلف و هرس جوانسازی، هرس تغییر پیوند و هرس فرم را در محل مزرعه آموزش عملی می دهیم.

هشدار سرما و بارندگی

جهت پیشگیری از سرمای بهاره این شرکت از چند روز قبل احتمال سرمازدگی را رصد نموده و از طریق سایت و پیامک به باغداران اطلاع می دهد، همچنین‌ پیش‌بینی بارندگی را در زمان محلولپاشی، سمپاشی و گرده افشانی جهت اتخاذ تصمیم صحیح به باغداران اطلاع می دهد.

بازدید رایگان از باغات پسته شما تا سه جلسه و ارائه توصیه نامه و مشاوره تخصصی توسط کارشناسان با تجربه ما