مطلب

۸ مرداد ۱۳۹۶

روش های مدیریت باغ در ایران

در ایران باغات معمولا به دو روش مدیریت می شوند:

روش اول کشاورزی سنتی که در طول سالیان دراز از پدرانمان به ارث برده ایم و قسمت عمده ای از باغات به این روش مدیریت می شوند. که بر اصل تجارت موفق پیشینیان استوار است، این مدیریت نسبتاً قابل قبول می باشد و تا زمانی که باغات پسته در وضعیت سلامت بسر برده و با شوک برخورد نکرده اند نمره قبول دارد اما چنانچه باغاتی به هر دلیل مثل کمبود آب، شوری آب، عدم تعادل غذایی یا نوسانات دمایی با مشکل روبرو شوند دیگر با روش سنتی قابل احیاء شدن نیستند، یعنی این سیستم تا زمانی که باغات با مشکل جدی روبرو نشده اند قابل استفاده است اما چنانچه باغات با مشکل یا عارضه خاصی روبرو شوند دیگر جایگاهی ندارند.

-دلیل عمده نا کار آمد بودن کشاورزی سنتی در باغات پسته این است که تا حدود۶۰ سال قبل تمام تجربه پسته کاری ما خلاصه می شود در باغاتی که با آب شیرین و فراوان قنات آبیاری می شوند و این باغات جبراً در خاک های مرغوب و مستعد جلگه ای واقع می شدند (مظهر قنات) و تقریباً در همه جا کاشت پسته همراه با سایر مایحتاج زندگی روزمره مردم مثل جو، گندم، پنبه، آفتابگردان و ….. بوده است لذا تجربه های کشاورزی سنتی ما که اکثراً درست و خوب هم بودند بر مبنای خاک مناسب و شیرین، آب شیرین، آب فراوان، تعادل آفات(در گذشته ۵۰ سال قبل یا سمپاشی نمی شد یا بسیار کم و موردی انجام می شده  و لذا تعادل زیستی برقرار بوده است) بوده است.

فاکتورهایی که امروزه تقریباً وجود ندارند و شرایط فعلی کاملا جدید است و لذا نسخه های قدیمی برای وضعیت فعلی اکثراً ناکارآمد می باشند.

روش دوم نسخه برداری از پسته آمریکا هست که معمولا توسط تحصیل کرده ها و دانشگاهیان انجام می شود، در این روش هم گرچه موفقیتهای موردی خوبی داشتیم اما واقعیت این است که فاصله پسته کاری آمریکا هم کمتر از وضعیت فعلی باغات پسته ما نیست.

ما در مباحث شوری آب، دور آبیاری، سیستم آبیاری، نوع بیماری ها، نوع پایه، نوع پیوندک، کیفیت خاک و حتی اقلیم با هم متفاوت هستیم. به قول معروف علم را یا باید تولید کنیم و یا باید آورده و بومی سازی کنیم و یقیناً اگر آنچه را که در پسته کاری آمریکا انجام می دهند ما بخواهیم عیناً در ایران پیاده کنیم قابل استفاده نیست و در مواردی نتایج عکس دارد.

آخرین تجربه ناموفق در این مورد ترویج پایه پسته آمریکا (UCB1) در باغات پسته ایران بود. لذا باید برای وضعیت فعلی باغات پسته کشور با استفاده از تجارب گذشتگان و همچنین پسته کاری آمریکا و مدنظر قرار دادن نقاط اشتراک و افتراق و با تأکید بر شوری و کم آبی و مدیریت خلک های شور و قلیا یک مدیریت جدید برای باغات پسته فعلی تعریف کرد که شرکت برافزا کشاورز پارس این مهم را از حدود ۸ سال قبل آغاز کرده و گرچه هنوز راهی بسیار طولانی در پیش داریم اما موفقیت های خوبی کسب کرده ایم.

دسته‌بندی نشده
درباره مهندس علی حیدری

به دلیل نوسانات ارز و تاثیر آن بر بازار کود لطفا جهت اطلاع از قیمت نهایی محصولات با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمائید . تلفن تماس 03434260039 رد کردن